Mieszkanie, pr膮d, woda. Jak si臋 mieszka w gminie?

Je艣li nie mam gdzie mieszka膰, mog臋 zwr贸ci膰 si臋 do gminy z wnioskiem o przyznanie lokalu? Kto planuje liczb臋 miejsc parkingowych na nowym osiedlu? Czy miasto ma obowi膮zek instalowa膰 centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych? Czy od gminy mog臋 oczekiwa膰 zamontowania windy w moim budynku?

Prawo do mieszkania wynika z art. 75 Konstytucji, a za jego realizacj臋 odpowiada gmina. Gmina mo偶e samodzielnie zarz膮dza膰 nieruchomo艣ciami, przy czym rada gminy we wsp贸艂pracy z w贸jtem, burmistrzem lub prezydentem podejmuje wszystkie decyzje, a odpowiednie s艂u偶by samorz膮dowe je wykonuj膮.

Samorz膮d mo偶e r贸wnie偶 tworzy膰 sp贸艂ki komunalne (np. zarz膮dzaj膮ce budynkami mieszkalnymi, odpowiadaj膮ce za wodoci膮gi czy wyw贸z 艣mieci), kt贸re w jego imieniu wykonuj膮 us艂ugi publiczne. Obowi膮zkiem gminy jest wyznaczenie strategii i kontrola dzia艂alno艣ci takich sp贸艂ek. Gmina mo偶e tak偶e zleca膰 realizacj臋 us艂ug komunalnych i utrzymania lokali firmom prywatnym.

Co mo偶e zrobi膰 gmina?

 • instalowa膰 centralne ogrzewanie,
 • zapewni膰 dost臋p do bie偶膮cej wody,
 • doprowadzi膰 kanalizacj臋 do budynk贸w i oczyszcza膰 艣cieki,
 • umo偶liwi膰 sp贸艂ce gazowej i/lub energetycznej doprowadzenie gazu i pr膮du,
 • prowadzi膰 wyw贸z 艣mieci.

Cz臋艣膰 mieszka艅 w Polsce (ok. 6 proc.) nale偶y do samorz膮du; mieszka w nich 3 mln Polak贸w. Zarz膮dzaj膮c nimi gmina powinna:

 • dba膰 o podstawowe potrzeby os贸b w trudnej sytuacji 偶yciowej lub z niskimi dochodami,
 • u艂atwia膰 dost臋p do niedrogich mieszka艅 na wynajem,
 • remontowa膰 i modernizowa膰 lokale, tak by te by艂y bezpieczne i mia艂y dost臋p do us艂ug komunalnych 鈥 bie偶膮cej wody, pr膮du i kanalizacji.

Dla kogo mieszkania gminne?

Gmina mo偶e budowa膰 mieszkania na wynajem dost臋pne dla mieszka艅c贸w. Korzystaj膮c ze swojego zasobu mieszka艅, mo偶e wspiera膰 osoby bezdomne lub 偶yj膮ce w z艂ych warunkach mieszkaniowych, a tak偶e osoby w trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i spo艂ecznej.

Mieszkania komunalne to mieszkania o czynszu ni偶szym ni偶 rynkowy, przeznaczone dla os贸b o niskich dochodach. Na przyk艂ad w Ostr贸dzie oznacza to doch贸d na jednego domownika poni偶ej 1 5454 z艂, je艣li o mieszkanie ubiega si臋 jedna osoba i 1 030 z艂 w gospodarstwie wieloosobowym. W Poznaniu te kwoty s膮 wy偶sze i wynosz膮 odpowiednio 2 317 z艂 i 1 802 z艂.

Mieszkania socjalne to lokale o obni偶onym standardzie i jeszcze ni偶szym czynszu ni偶 mieszkania komunalne a przeznaczone dla os贸b najubo偶szych. Do ubiegania si臋 o taki lokal w Ostr贸dzie uprawnia doch贸d na jednego domownika nie wi臋kszy ni偶 1 030 z艂 w gospodarstwie jednoosobowym i 515 z艂 w gospodarstwie wieloosobowym. W Poznaniu to ju偶 odpowiednio 1 802 i 1 287 z艂. W przeciwie艅stwie do mieszkania komunalnego, lokalu socjalnego nie mo偶na wykupi膰.

Lokale zamienne przyznawane s膮 przez gmin臋 mieszka艅com, kt贸rzy musieli wyprowadzi膰 si臋 z budynk贸w przeznaczonych do rozbi贸rki lub remontu, nawet je艣li budynek nie nale偶y do gminy.

Pomieszczenie tymczasowe przys艂uguje mieszka艅com eksmitowanym, kt贸rzy nie maj膮 prawa do lokalu socjalnego.

Radni mog膮 decydowa膰 o:

 • finansowaniu remont贸w mieszka艅, rozbudowie kanalizacji, wodoci膮g贸w, wymianie sieci elektrycznej,
 • kryteriach przyznawania mieszka艅 komunalnych, socjalnych i lokali zamiennych (w ramach dozwolonych przez ustawy) oraz zasadach wykupu mieszka艅 komunalnych,
 • inwestycjach mieszkaniowych gminy i sprzeda偶y maj膮tku (np. budowie nowych osiedli lub sprzeda偶y dzia艂ek pod zabudow臋 dewelopersk膮),
 • wysoko艣ci dodatku mieszkaniowego i czynszu,
 • powo艂aniu sp贸艂ki komunalnej,
 • ustalaniu cen za us艂ugi komunalne,
 • podj臋ciu wsp贸艂pracy z przedsi臋biorstwem prywatnym w celu zaspokojenia potrzeb mieszka艅c贸w.

Sk膮d gmina bierze na to pieni膮dze?

Planuj膮c budow臋 lub modernizacj臋 mieszka艅 i budynk贸w mieszkalnych gmina mo偶e m.in.:

 • korzysta膰 ze 艣rodk贸w w艂asnych, kt贸rych 藕r贸d艂em mog膮 by膰 m.in. sprzeda偶 teren贸w inwestycyjnych, dzia艂alno艣膰 sp贸艂ek komunalnych oraz podatki;
 • budowa膰 mieszkania czynszowe, kt贸rych przyszli lokatorzy partycypuj膮 w koszcie powstania budynk贸w;
 • przyst膮pi膰 do pilota偶owego programu 鈥濵ieszkanie plus鈥 i dosta膰 dotacj臋 na budow臋 budynk贸w mieszkalnych.

Zapytaj kandydat贸w i kandydatki:

 • Czy gmina we w艂a艣ciwy spos贸b zarz膮dza mieszkaniami komunalnymi? Jak lepiej mo偶na wykorzysta膰 gminny zas贸b mieszkaniowy?
 • Kt贸rzy mieszka艅cy w pierwszej kolejno艣ci powinni mie膰 prawo do lokali socjalnych?
 • Jak poprawi膰 warunki 偶ycia w najbardziej zaniedbanej cz臋艣ci miasta? (pytaj o konkretne osiedle/dzielnic臋)
 • Jak rozlicza膰 op艂aty za wyw贸z 艣mieci: od osoby, powierzchni mieszkania czy ilo艣ci zu偶ytej wody?

Zanim zdecydujesz, na kogo zag艂osujesz:

 1. Przygotuj pytanie/pytania, kt贸re chcia艂by艣 zada膰 kandydatom 鈥 pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, kt贸re maj膮 to samo pytanie, co Ty!
 2. Znajd藕 kandydat贸w i napisz do nich na Facebooku lub wy艣lij maila.
 3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
 4. Zorganizuj s膮siedzkie spotkanie z kandydatami 鈥 przygotujcie zestaw 5 pyta艅 o najwa偶niejsze sprawy w Waszej miejscowo艣ci.
 5. Przepytaj kandydat贸w w swoim mie艣cie 鈥 wy艣lij kwestionariusz Mam Prawo Wiedzie膰 (www.mamprawowiedziec.pl/kwestionariusz2018).
 6. Podziel si臋 t膮 informacj膮 z innymi mieszka艅cami!

Wi臋cej o tym jak przepyta膰 kandydat贸w znajdziesz na stronie obywatelewwyborach.pl

Wybory samorz膮dowe

21 pa藕dziernika 2018 r. odb臋d膮 si臋 wybory samorz膮dowe, 4 listopada zag艂osujemy w II turze.

Na pi臋cioletni膮 kadencj臋 wybierzemy w贸jt贸w/burmistrz贸w/prezydent贸w, radnych gmin, powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dzkich, a w Warszawie r贸wnie偶 radnych dzielnic.

G艂osowa膰 b臋dziemy w godz. 7-21 w obwodowych komisjach wyborczych w naszych miejscowo艣ciach.